Kommunfullmäktige

Anförande från kommunfullmäktige 29 april

Jerker Nilssons anförande mot kommunstyrelsens besvarande” av vår motion om satsning på solenergi på kommunens byggnader:

Ekonomin:
Jag har läst fastighets- och tekniska chefernas svar, samt kommunstyrelsens farhågor angående den ekonomiska rimligheten i vårt förslag kring solenergi. De stämmer inte enligt de jag haft kontakt med som gjort liknande satsningar inom flera olika kommuner.
Det stämmer inte heller att vi har för få soltimmar som påstås. Det kompenseras med att vi har långa ljusa nätter sommarhalvåret. En aktuell mätning av antalet soltimmar visar att närliggande Växjö är med på tio-i-topp av Sverige städer i antalet soltimmar.
Det kompenseras även med att vi har mest förbrukning på förmiddagen och runt lunch när solcellerna ger ifrån sig bra energi till elnätet.
En driftsingenjör i Halmstad kommun jag haft kontakt med räknar med en produktionskostnad som är 7 öre lägre på deras senaste projekt, en skola, än de hade tidigare i förbrukningskostnad. Det inkluderar 25 års avskrivningstid och 3% kalkylränta. Han räknar även med en årlig prisökning på 3%, enligt rekommendation från Statens Energimyndighet.
Det gör att anläggningen betalat sig på 15 år och efter de 25 år den beräknas hålla och avskrivs på så har man gjort 100% vinst.
Nästa projekt i Halmstad har de lärt sig lite mer och har ytterligare lite nyare och billigare teknik och då kommer produktionskostnaden gå från 7 öres sänkning till 16 öre lägre per kwh.
Som jag ser det så är det i dagsläget ekonomiskt rimligt vid betydligt fler tillfällen än det enda projektet idag, det på Haganässkolan. I synnerhet vid nybyggnation eller renoveringar.
Miljön: Miljöaspekten är oerhört viktig, även oräknat en förbättrad ekonomi.
Kommunen själv säger i sin Energi- och klimatstrategi 2011 – 2020 att “kommunorganisationen har en betydande roll i samhället att gå före och inspirera andra” och att några av de övergripande målen är att “gå mot ett uthålligt energisystem som samspelar med det naturliga kretsloppet och har en bas av förnyelsebara energikällor och är fossilbränslefritt”.
Kommunen har även undertecknat Borgmästaravtalet, där man åtar sig att gå längre än EU:s mål när det gäller att minska koldioxidutsläppen fram till 2020. Även i detta avtal sägs på kommunens hemsida att det ska fungera inspirerande.
Där är utan att tveka en ökad användning av solenergi en stor hjälp framåt mot det målet. Jag utgår från att kommunen menar allvar med de utlovade sakerna i Borgmästaravtalet.
Jag har fått mycket bra respons på den här motionen från allmänheten. Den första respons jag överhuvudtaget fick var från den moderata ordföranden i miljö- och byggnämnden, som sa att det var en bra motion vid det fullmäktige jag lämnade in den.
Centerns energiminister Anna-Karin Hatt nämnde tidigare i år att solenergin är en revolution som går på med snabb hastighet och att regeringen medvetet satsar på solenergi och att den är den mest miljömässigt hållbara energikällan. Även på våra nordliga breddgrader.
Jag utgår från att centern i Älmhult delar synen med moderpartiet och jag utgår att även Miljöpartiet väljer att stödja den här motionen och att ni övertygat era allianskamrater om vikten av en god miljö.
Jag utgår från att moderaterna som hade en representant som talade om vikten av god miljö och energibesparing under Earth hour-dagen tidigare i år också ställer sig bakom det här.

Kopiera länk